YesHue Eco

YesHue Eco

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ YesHue Eco hiện đang là đơn vị chủ trì của Dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất một số cây đặc sản thương hiệu Nam Đông tại khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi Thác Mơ” với mục tiêu xây dựng thành công mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ sản xuất một số cây đặc sản thương hiệu Nam Đông đạt tiêu chuẩn VietGap nhằm phát huy các giá trị du lịch, văn hóa truyền thống và thương mại hóa các sản phẩm đặc sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Yes Hue Eco